Dự án Chung cư HH3 Linh Đàm

Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 3/12/2015
Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 3/12/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 3/12/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ.

Chi tiết »
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 3/12/2015
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 3/12/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 3/12/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ.

Chi tiết »
Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 3/12/2015
Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 3/12/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 3/12/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ.

Chi tiết »
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 24/11/2015
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 24/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 24/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ.

Chi tiết »
Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 24/11/2015
Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 24/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 24/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ.

Chi tiết »
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 17/11/2015
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 17/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 17/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ. Tòa HH3A và HH3B đều đang bàn giao nhà. Tòa HH3C bắt đầu bàn giao từ ngày 20/11/2015.

Chi tiết »
Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 17/11/2015
Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 17/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 17/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ. Tòa HH3A và HH3B đều đang bàn giao nhà. Tòa HH3C bắt đầu bàn giao từ ngày 20/11/2015.

Chi tiết »
Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17/11/2015
Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 17/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ. Tòa HH3A và HH3B đều đang bàn giao nhà. Tòa HH3C bắt đầu bàn giao từ ngày 20/11/2015.

Chi tiết »
Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 12/11/2015
Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 12/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 12/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ. Tòa HH3A và HH3B đều đang bàn giao nhà.

Chi tiết »
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 12/11/2015
Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 12/11/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 12/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ. Tòa HH3A và HH3B đều đang bàn giao nhà.

Chi tiết »

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 72746
Lượng truy cập: 53849107
ĐẦU TRANG